Package SummaryΒΆ

qwikidata.json_dump

Module for Wikidata JSON dumps.

qwikidata.datavalue

Module for Wikidata Datavalues.

qwikidata.snak

Module for Wikidata Snaks.

qwikidata.claim

Module for Wikidata Claims (aka Statements).

qwikidata.entity

Module for Wikidata Entities.

qwikidata.linked_data_interface

Module for Wikidata linked data interface endpoints.

qwikidata.sparql

Module for the Wikidata SPARQL endpint.

qwikidata.typedefs

Module providing Wikidata Types.